Odmašťovač MUC-OFF 960 750ml

Kód: 83
Neohodnoceno
420 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
6.12.2021

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Upozornění:

  • Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry.
  • Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně.
  • Používejte nářadí z nejiskřícího kovu, uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.
  • Zamezte styku s kůží a očima.
  • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • Toxický pro vodní organismy.
  • Uniklý produkt seberte.